Tag Archives: เมืองหยังโจว

ใคร ๆ ก็ไปทัวร์จีน : ภาคต่อ

หากจะกล่าวถึงเมืองต่างๆ ในจีนที่ควรค่าแก่การท่องเที่ยว ซึ่งก็คือ  เมืองหังโจว เมืองนานกิง และเฉิงตู ไปแล้ว คราวนี้ ลองมาดูเมืองอื่นๆ กันอีกบ้าง ซึ่งแต่ละเมืองที่จะกล่าวต่อไป คือเมืองแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนาน

          เริ่มต้นด้วย เมืองอิ๋นชวน หรืออีกชื่อว่า  เมืองฟีนิกซ์  เมืองนี้ไม่ค่อยคุ้นหูของไทยนัก เป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ที่ทัวร์จีนไม่ควรพลาด คือ  คูเมืองโบราณ อุทยานโบราณ ศาลา วัดและเจดีย์ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างสีสันของทะเลทรายผนวกกับวิถีชีวิต และประเพณีที่มีความหลากหลาย  จึงก่อนให้เกิดเสน่ห์ยามได้มาเยือน 

          เมืองจี๋หลิน เมืองแห่งนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาน้อยใหญ่ และเป็นเมืองอกแตก คือ มีแม่น้ำซงฮวาไหลผ่านกลางเมือง เกิดเป็นความงามทางธรรมชาติในฤดูหนาว ลองจินตนาการดูในฤดูหนาว ที่มีอากาศเย็น ตลอดสองฝากแม่น้ำซงฮวาจะเกิดไอเย็น  กระทบกับหมอกควัน จนจับตัวเป็นน้ำค้างเข็ง ตามกอไม้ใบหญ้า จึงเกิดความสวยงาม ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติของจีน 

          เมืองหยังโจว ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าสองพันปี ประกอบกับความโดดเด่นที่มีลักษณะเฉพาะ คือ มีคลองตัดผ่านไปทั่วทั้งเมือง และที่โด่งดังคือมีทะเลสาบโซ่วซีหู (Slender West Lake) อันนิ่งสงบ เข้ากันกับวิวทิวทัศน์ของสถาปัตยกรรมโบราณ

          เมืองจั้นเจียง อีกเมืองที่มักไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่นับเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งแห่งของมณฑลกวางตุ้ง สถานที่ท่องเที่ยวที่ป๊อปปูล่า คือ  ภูเขาทะเลสาบหูกวง ซึ่งในสมัยโบราณ มีลาวาปะทุออกจากภูเขา ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นทะเลสาบ ซึ่งเป็นหนึ่งในสองแห่งในโลก นอกจาก ในประเทศเยอรมนี (Maar Lake) 

          เมืองฮูหลุนเป้ยเอ่อร์ เมืองที่ควรเยี่ยมชมนี้ เต็มไปด้วยทิวทัศน์อันงดงาม ได้แก่ ทุ่งหญ้าสเตปป์ ทะเลสาบหูหลุนและเป้ยเอ่อร์  ด้วยความอุดมสมบูรณ์ จึงเต็มไปด้วยเขียวขจี ป่าไม้เขียวชะอุ่ม นักท่องเที่ยวจะตกหลุมรักเมืองแห่งธรรมชาตินี้ได้ไม่ยาก

ครั้งต่อไปขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์สิงค์โปร์