Tag Archives: ทัวร์จีน

เยือนพระราชวังต้องห้าม หรือ พระราชวังกู้กง(Forbidden City)

china-0002

การเดินทางไปเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนทีไร ทัวร์จีนอดเพลินตาเพลินใจไปกับประเทศนี้ไม่ได้จริงๆ เพราะมีความหลากหลายของสถานที่เที่ยว และทุกสถานที่ก็มีความเป็นเอกลักษณ์  วันนี้ก็เช่นเดียวกันทัวร์จีนจะพาทุกท่านมาชมความสวยงามและอลังการของพระราชวังต้องห้ามกัน ถ้าอยากรู้ว่าทำไมจึงมีชื่อว่า  พระราชวังต้องห้าม ก็ตามมาชมกันเลย

พระราชวังต้องห้าม หรือ พระราชวังกู้กง เป็นพระราชวังโบราณซึ่งยังคงเหลืออยู่ ตั้งอยู่ที่ใจกลางกรุงปักกิ่ง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า กู้กงหมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จื่อจิ้นเฉิงซึ่งแปลว่า พระราชวังต้องห้ามเหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้าม เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ที่ต้องห้ามคนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้

พระราชวังต้องห้าม เป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง ตั้งอยู่ด้านหลังพลับพลาเทียนอันเหมิน แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวจากเหนือจรดใต้ 961 เมตร กว้าง 753 เมตร มีกำแพงวังล้อมรอบ ยาว 3 กิโลเมตร สูง 10 เมตร มีคูน้ำล้อมรอบ กว้าง 52 เมตร มีประตูวัง 4 ประตู 4 ทิศ มีป้อมหอคอยกำแพงวังอยู่ 4 มุม ครอบคลุมพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีห้องทั้งหมด 9,999 ห้อง และมีพระที่นั่ง 75 องค์ ใช้ระยะก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963

ในอดีตภายในเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ โดยมีสนมกำนัล ขันที และข้าหลวงรับใช้ ซึ่งคนเหล่านี้ต้องอาศัยอยู่ในนครต้องห้ามตลอดชีวิต เพื่อความสำราญของจักรพรรดิ ในวังจะมีวิเสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกำนัล 9,000 นาง ซึ่งมีขันที 70,000 คน คอยดูแล มีคำเล่าลือกันว่า พระนางซูสีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงส่งขันทีไปเสาะหาชายหนุ่มซึ่งเข้าวังแล้วจะไม่มีผู้ใดพบเห็นอีกเลย

ภายในพระราชวังแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ วังหน้าและวังใน

    วังหน้าเป็นเขตที่ฮ่องเต้ออกว่าราชการ จัดงานพิธีต่างๆ รับเข้าเฝ้า

    วังในเป็นเขตหวงห้าม ผู้ชายห้ามเข้า ยกเว้นขันทีเท่านั้น

รู้ลึก-รู้จริงพระราชวังต้องห้าม กู้กง กับทัวร์จีน

china-39

มีใครสงสัยบ้างเอ่ยว่าทำไมสถานที่ท่องเที่ยวของจีนแห่งหนึ่งจึงชื่อว่า “พระราชวังต้องห้าม  และต้องห้ามเพราะอะไร ? วันนี้ทัวร์จีนจะเฉลยให้คุณเอง

 สถานที่ตั้งของพระราชวังโบราณแห่งนี้แต่เดิมนั้นก็คือ พระราชวังหลวงของราชวงศ์หยวนแห่งมองโกล ซึ่งต่อมาเมื่อราชวงศ์หยวนล่มสลายลงแล้วมีราชวงศ์หมิงขึ้นมาแทน จักรพรรดิพระองค์แรกของราชวงศ์หมิง จักรพรรดิหงอู่ได้ย้ายเมืองหลวงจากปักกิ่งไปนานกิงและดำริให้รื้อถอนพระราชวังออก ซึ่งต่อมาเมื่อพระราชโอรสของพระองค์ จักรพรรดิหย่งเล่อได้ขึ้นครองราชย์ พระองค์ก็ได้ย้ายเมืองหลวงกลับปักกิ่งดั่งเดิม และทรงสั่งให้ก่อสร้างพระราชวังใหม่ขึ้นในปี พ.ศ. 1949 ซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นพระราชวังต้องห้ามแห่งนี้

         ต่อมาในปี พ.ศ. 2187 ได้เกิดจลาจลขึ้นทำให้พระราชวังสมัยราชวงศหมิงเสียหายไป และเมื่อราชวงศ์ชิงขึ้นครองอำนาจต่อจากราชวงศ์หมิง ทางราชวงศ์ชิงก็ได้ก่อสร้างสร้างขึ้นมาใหม่บนฐานสิ่งก่อสร้างเดิม ทำให้พระราชวังกลายมาเป็นจุดศูนย์กลางอำนาจของจีนอีกครั้งหนึ่งเรื่อยมาจนถึงการล่มสลายของราชวงศ์ชิง และการเปลี่ยนมาเป็นระบอบสาธารณรัฐ

          พระราชวังต้องห้าม จากชื่อภาษาจีน แปลตามตัวอักษรได้ว่า “เมืองต้องห้ามสีม่วง” พระราชวังต้องห้ามตั้งอยู่ใจกลางของกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน เป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง พระราชวังต้องห้ามยังรู้จักกันในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ครอบคลุมพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีห้องทั้งหมด 9,999 ห้อง และมีพระที่นั่ง 75 องค์ ใช้ระยะก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963

           พระราชวังต้องห้ามตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจัตุรัสเทียนอันเหมิน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าสู่พระราชวังต้องห้ามได้ทางจตุรัสนี้ ผ่านประตูเทียนอันเหมิน บริเวณรอบจตุรัสเทียนอันเหมิน เรียกว่า อาณาเขตหลวง โดยมีสิ่งก่อสร้างสำคัญอยู่โดยรอบ เช่น มหาศาลาประชาคม หอพระสมุด ห้องหับต่างๆอีกมาก รวมทั้งยังมีสวน ลานกว้าง ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด ในอดีตภายในเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ โดยมีสนมกำนัล ขันที และข้าหลวงรับใช้ ซึ่งคนเหล่านี้ต้องอาศัยอยู่ในนครต้องห้ามตลอดชีวิต เพื่อความสำราญของจักรพรรดิ ในวังจะมีวิเสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกำนัล 9,000 นาง ซึ่งมีขันที 70,000 คน คอยดูแลให้ มีคำเล่าลือกันว่า พระนางซูสีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงส่งขันทีไปเสาะหาชายหนุ่มซึ่งเข้าวังแล้วจะไม่มีผู้ใดพบเห็นอีกเลย

           แม้ว่าประเทศจีนจะไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว พระราชวังต้องห้ามก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน และภาพประตูเทียนอันเหมินก็ยังปรากฏอยู่ในตราประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย นอกจากนี้ พระราชวังต้องห้ามยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งไม่นานมานี้ ทางรัฐบาลจีนได้มีนโยบายจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวเพื่อจะอนุรักษ์สภาพของอาคารและสวนหย่อมไว้

            ยูเนสโกได้ประกาศให้พระราชวังต้องห้ามร่วมกับพระราชวังเสิ่นหยางเป็นหนึ่งในมรดกโลกในนาม พระราชวังหลวงแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงในปักกิ่งและเสิ่นหยาง เมื่อ พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987)

             พระราชวังต้องห้ามเป็นที่รู้จักในหลากหลายชื่อ ในภาษาจีนนั้น ชาวจีนจะเรียกพระราชวังต้องห้ามว่า กู้กง ซึ่งแปลว่า พระราชวังเก่า นอกจากนี้ คำนี้ยังใช้เรียกพระราชวังเก่าตามเมืองต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วไปในประเทศจีนด้วย

            ส่วนคำที่เรารู้จักกันดีว่า “พระราชวังต้องห้าม” นั้น แปลมาจากภาษาจีน จื่อจิ้น เฉิง ซึ่งแปลตามตัวอักษรได้ว่า “เมืองต้องห้ามสีเลือดหมู” ด้วยเหตุที่ว่า ห้ามสามัญชนเข้าไปในบริเวณวังหลวงโดยเด็ดขาด และสีเลือดหมูนั้นเป็นสีอาคารและหลังคาโดยทั่วไป

ใคร ๆ ก็ไปทัวร์จีน : ภาคต่อ

หากจะกล่าวถึงเมืองต่างๆ ในจีนที่ควรค่าแก่การท่องเที่ยว ซึ่งก็คือ  เมืองหังโจว เมืองนานกิง และเฉิงตู ไปแล้ว คราวนี้ ลองมาดูเมืองอื่นๆ กันอีกบ้าง ซึ่งแต่ละเมืองที่จะกล่าวต่อไป คือเมืองแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนาน

          เริ่มต้นด้วย เมืองอิ๋นชวน หรืออีกชื่อว่า  เมืองฟีนิกซ์  เมืองนี้ไม่ค่อยคุ้นหูของไทยนัก เป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ที่ทัวร์จีนไม่ควรพลาด คือ  คูเมืองโบราณ อุทยานโบราณ ศาลา วัดและเจดีย์ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างสีสันของทะเลทรายผนวกกับวิถีชีวิต และประเพณีที่มีความหลากหลาย  จึงก่อนให้เกิดเสน่ห์ยามได้มาเยือน 

          เมืองจี๋หลิน เมืองแห่งนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาน้อยใหญ่ และเป็นเมืองอกแตก คือ มีแม่น้ำซงฮวาไหลผ่านกลางเมือง เกิดเป็นความงามทางธรรมชาติในฤดูหนาว ลองจินตนาการดูในฤดูหนาว ที่มีอากาศเย็น ตลอดสองฝากแม่น้ำซงฮวาจะเกิดไอเย็น  กระทบกับหมอกควัน จนจับตัวเป็นน้ำค้างเข็ง ตามกอไม้ใบหญ้า จึงเกิดความสวยงาม ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติของจีน 

          เมืองหยังโจว ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าสองพันปี ประกอบกับความโดดเด่นที่มีลักษณะเฉพาะ คือ มีคลองตัดผ่านไปทั่วทั้งเมือง และที่โด่งดังคือมีทะเลสาบโซ่วซีหู (Slender West Lake) อันนิ่งสงบ เข้ากันกับวิวทิวทัศน์ของสถาปัตยกรรมโบราณ

          เมืองจั้นเจียง อีกเมืองที่มักไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่นับเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งแห่งของมณฑลกวางตุ้ง สถานที่ท่องเที่ยวที่ป๊อปปูล่า คือ  ภูเขาทะเลสาบหูกวง ซึ่งในสมัยโบราณ มีลาวาปะทุออกจากภูเขา ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นทะเลสาบ ซึ่งเป็นหนึ่งในสองแห่งในโลก นอกจาก ในประเทศเยอรมนี (Maar Lake) 

          เมืองฮูหลุนเป้ยเอ่อร์ เมืองที่ควรเยี่ยมชมนี้ เต็มไปด้วยทิวทัศน์อันงดงาม ได้แก่ ทุ่งหญ้าสเตปป์ ทะเลสาบหูหลุนและเป้ยเอ่อร์  ด้วยความอุดมสมบูรณ์ จึงเต็มไปด้วยเขียวขจี ป่าไม้เขียวชะอุ่ม นักท่องเที่ยวจะตกหลุมรักเมืองแห่งธรรมชาตินี้ได้ไม่ยาก

ครั้งต่อไปขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์สิงค์โปร์