Tag Archives: เยือนพม่า

รู้ไว้ก่อนไปพม่า

Myanmar-002

สำหรับคนที่กำลังคิดวางแผนจะไปทัวร์พม่าแล้วล่ะก็ต้องขอบอกครับว่าการไปทัวร์พม่าในปัจจุบันนี้สะดวกสบายกว่าแต่ก่อนเยอะทีเดียวเพราะไม่ว่าเราจะไปทัวร์พม่ากับบริษัททัวร์หรือไปจะทัวร์ด้วยตัวเองก็สามารถทำได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยากขอเพียงแค่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเพียงแค่นี้การไปทัวร์พม่าของเราก็จะราบรื่นไม่มีปัญหาใดๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการไปเยือนพม่าเราควรรู้กันก่อนว่ามีอะไรที่ต้องเตรียมตัวกันบ้าง

               ประการแรกเลยคือเราต้องเตรียมร่างกายของเราให้พร้อมเพราะถึงแม้ว่าประเทศพม่านั้นจะอยู่ในสภาพภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยนั้นก็ตามทีแต่พื้นส่วนใหญ่ก็ยังไม่เจริญดังนั้นจึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคร้ายบางชนิดได้ ดังนั้นผู้ที่คิดจะเดินทางควรทำให้ร่างกายแข็งแรงหรือฉีดวัคซีนป้องกันตัวก่อนการเดินทาง

               ถัดมาคือความพร้อมด้านการเงินเนื่องจากประเทศพม่านั้นยังไม่มีธนาคารหรือตู้เอทีเอ็มแพร่หลายมากนั้นดังนั้นจึงควรที่จะแลกเงินจากประเทศไทยไปให้พร้อมเพื่อความสะดวกโดยอาจจะแลกเป็นเงินสกุลท้องถิ่นหรือแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาไปก็ได้

               ประการที่สามประการสุดท้ายคือการเข้าเมืองของประเทศพม่าโดยผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศพม่าต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และมีการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวหรือประเภทนักธุรกิจจากสถานทูตเมียนมาร์ประจำประเทศไทยซึ่งได้แก่ Tourist Visa มีอายุ 28 วัน, Business Visa ประเภทธุรกิจอยู่ในพม่าได้นาน 10 สัปดาห์ และ Entry Visa สำหรับเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ และแขกของหน่วยงานหรือรัฐบาลพม่า