Tag Archives: ครูสอนพิเศษ

ติวเตอร์ฉบับรุ่นพี่สอนน้อง

เมื่อคำว่าติวเตอร์ไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่ความหมายของคำว่า  ครู  ครูสอนพิเศษ  หรือแม้กระทั่งผู้รับจ้างสอน  แต่ติวเตอร์ยังมีความหมายในการนำไปใช้เรียกสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชาต่าง ๆ ที่เป็นสถานที่เรียนพิเศษอีกด้วย ทำให้คำว่าติวเตอร์เป็นไปได้อย่างหลากหลายรูปแบบ แต่ก็จบอยู่ที่ความเข้าใจในเรื่องของครูผู้สอนนักเรียน นักศึกษาในสถาบันกวดวิชาหรือโรงเรียนกวดวิชาต่าง ๆ ความหมายรวมเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่สร้างความเข้าใจระหว่างนักเรียน นักศึกษา และติวเตอร์พร้อมทั้งโรงเรียนกวดวิชาตามสถานที่ต่าง ๆ ว่าติวเตอร์หมายถึงอะไร ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบันกวดวิชาในสถานที่ต่าง ๆ ยังคงกลายเป็นโรงเรียนหรือสถาบันที่ตอบสนองความต้องการของนักเรียน  นักศึกษาเป็นจำนวนมาก จนทำให้เกิดโรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบันกวดวิชาเกิดขึ้นใหม่อย่างมากมายตามพื้นที่ต่าง ๆ และกลายเป็นที่นิยมไปในที่สุด

เมื่อย้อนมาที่คำว่า “ติวเตอร์ไม่ได้จบแค่ที่เป็นครู” แต่ติวเตอร์ยังคงมีความหมายที่สามารถใช้เรียนแทนรุ่นพี่ ที่มีสถานะสามารถเข้ามาช่วยสอนพิเศษให้กับรุ่นน้อง ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาเดียวกัน เมื่อรุ่นพี่มีความรู้ความสามารถมากพอที่รุ่นน้องจะให้ความไว้วางใจ รุ่นพี่ก็จะเข้ามาติววิชาต่าง ๆ ให้กับรุ่นน้อง ๆ ของตนเอง ซึ่งอาจจะมีการนัดติวกันเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มอาจจะมีการแบ่งแยกระหว่างรุ่นน้องที่เรียนเก่งปะปนกับรุ่นน้องที่เรียนพอใช้ได้  ซึ่งจะเป็นการผสมผสานและช่วยกันทำความเข้าใจ การติวในรูปแบบของติวเตอร์รุ่นพี่สอนรุ่นน้องนั้น ส่วนใหญ่จะเห็นได้ในช่วงใกล้สอบ   เหมือนกับการทบทวนวิชาต่าง ๆ ที่เรียนมาทั้งหมดในแต่ละเทอม เพื่อเป็นผนึกกำลังกับการสอบที่จะมาถึงในเร็ววัน