Tag Archives: กำเนิดเพลงชาติไทย

เพลงชาติไทยเมื่อไหร่จึงจะเปลี่ยนแปลง

thai-2สวัสดีครับทุกท่านหากใครก็ตามที่ได้เรียนประวัติศาสตร์ชาติไทยมาบ้างคงจะพอทราบดีถึงเรื่องของกำเนิดเพลงชาติไทยที่พระยาอุปกิตศิลปสารเป็นผู้แต่งเนื้อร้องขึ้นซึ่งทุกท่านทราบไหมครับว่าเพลงชาติที่ที่เราร้องหรือได้ยินกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่แบบฉบับดั้งเดิมนะครับหากแต่ได้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้เหมาะสมมาหลายครั้งแล้วด้วยกัน
และหากใครพอจำได้ล่ะก็เมื่อประมาณ 4-5 ปีมานี้ทางรัฐบาลเองก็ได้มีโครงการที่จะเปลี่ยนแปลงเพลงชาติไทยของเราใหม่โดยเริ่มจากเนื้อร้องซึ่งก็โดนสวดยับเพราะมีคนไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากดังนั้นจึงมาเปลี่ยนแปลงใหม่โดยการเปลี่ยนการร้องใหม่โกดยให้ทางแกรมมี่ค่ายศิลปินเพลงชื่อดังของไทยเป็นคนจัดการซึ่งสุดท้ายแล้วก็ต้องยุบจบเก็บโครงการล้มพับไปตามระเบียบเพราะคนไทยไม่เอาด้วย
ถ้าจะถามผมว่าเพลงชาติไทยเราควรที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยังผมมองว่าในบ้านเราเพลงชาติมีการเปลี่ยนแปลงมาหลายครั้งแล้วและทุกครั้งที่เปลี่ยนก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันนี้ผมเองก็มองว่ามันไม่มีอะไรหรือจุดไหนที่ต้องแก้ไขดังนั้นเรื่องการเปลี่ยนเนื้อร้อง เปลี่ยนทำนองเพลงชาติไทยเสียใหม่จึงเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นแต่อย่างใด
แต่สิ่งที่เราควรจะเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วนนั้นก็คือการปลุกสำนึกของคนในชาติให้เกิดความรักชาติครับเพราะผมเห็นว่าเด็กไทยในปัจจุบันนี้ให้ความสนใจกับจิตสำนึกในการเคารพธงชาติน้อยลงกว่าแต่ก่อนครับ