ติวเตอร์กับนักเรียน นักศึกษา

 ถึงแม้ตามสถาบันโรงเรียนกวดวิชา จะเน้นไปเรื่องของการตอบสนองความต้องการทางด้านเรียนการสอน หรือแม้กระทั่งการติวเข้มสำหรับวิชาต่าง ๆ ที่ต้องครบสูตร  ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาที่นักเรียนหรือผู้เรียนต้องการจะเรียน การติว การเรียนรู้ที่จะต้องมีความทันสมัยพอสมควรและมีความเหมาะสม  และเรื่องสุดท้ายคือ ติวเตอร์ หรือครูผู้สอนที่จะเข้ามาสร้างความรู้และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนจำเป็นจะต้องทำการศึกษา สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้กลายเป็นองค์ประกอบโดยรวมที่โรงเรียนกวดวิชาจำเป็นจะต้องจัดเตรียมและมีให้แก่ผู้ที่จะเข้ามาเป็นนักเรียน นักศึกษาสำหรับสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชาในอนาคต แต่ถ้าจะตั้งคำถามว่า โรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบันกวดวิชาไหนที่ดีเยี่ยม สำหรับคำตอบนี้คงหาได้ยาก อย่างน้อยส่วนหนึ่งของคำตอบก็อาจจะมาพร้อมกับความชื่นชอบส่วนบุคคลก็เป็นได้

           การเรียนการสอนสำหรับสถาบันกวดวิชาหรือโรงเรียนกวดวิชานั้น อาจจะเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบเร่งด่วนหรือถ้าจะให้ดี อาจจะมาในรูปแบบเทคนิคการท่องจำและเทคนิคต่าง ๆ ที่ติวเตอร์จะต้องมีวิธีสื่อสารให้กับนักเรียน นักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับวิชานั้น ๆ มากยิ่งขึ้น แต่ก่อนที่นักเรียน นักศึกษา และติวเตอร์จะมีการเรียนการสอนกันนั้น  ติวเตอร์จำเป็นที่จะต้องทำความรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับตัวของนักเรียน นักศึกษาก่อนในเบื้องต้น เพื่อเป็นการทำความรู้จักและความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และเริ่มต้นการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันด้วยความเข้าใจกัน  ไม่ใช่เข้าใจกันแค่เรื่องวิชาหรือความรู้  แต่นั่นเป็นวิธีหนึ่งที่ติวเตอร์หรือครูผู้สอนจะได้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้นไปด้วย  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าหานักเรียนนักศึกษาในรูปแบบทางอ้อม เพราะอย่างน้อย หากติวเตอร์กับนักเรียนเกิดความคุ้นเคย  และสามารถพูดคุยกันได้มากขึ้นแล้ว นักเรียน นักศึกษาก็จะกล้าที่จะเข้าหาติวเตอร์และศึกษาวิชาเรียนมากยิ่งขึ้น