ดีกรีของติวเตอร์แต่ละสถาบัน

อย่าว่าแต่ดีกรีของสถาบันกวดวิชาหรือโรงเรียนกวดวิชาที่สามารถดึงดูดนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการจะหาสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชาสักแห่งให้กับตนเอง แต่ประสิทธิภาพของติวเตอร์หรือแม้กระทั่งชื่อเสียงของติวเตอร์บางท่าน ก็อาจจะกลายเป็นแรงดึงดูดของนักเรียน นักศึกษาได้เป็นจำนวนมาก เพราะอย่าลืมว่า  ถึงแม้จะมีโรงเรียนกวดวิชาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในประเทศไทย แต่หากในสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชานั้น ไม่มีติวเตอร์ที่ดีและมีประสิทธิภาพในการให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา การมีโรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบันกวดวิชาเกิดขึ้นมากมาย ก็ไม่สามารถที่จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ได้มากเท่าที่พวกเขาต้องการ เพราะฉะนั้น ติวเตอร์จึงถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญที่จะสร้างพลังแห่งการเรียนรู้และสร้างมิติใหม่ ให้กับนักเรียนในการศึกษาลักษณะของสูตรและแนวทาง ในการเร่งรัดในรูปแบบของโรงเรียนกวดวิชาหรือแม้กระทั่งสถาบันกวดวิชาทุกสถาบัน 

            การเรียนรู้ในฉบับหลักสูตรเร่งรัด ที่นักเรียน นักศึกษาทุกคนเข้าใจตรงกันและมุ่งหวังว่า หากได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้และทำการศึกษากับโรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบันกวดวิชา นักศึกษาและนักเรียนทุกคน ย่อมที่จะประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น สำหรับโรงเรียนกวดวิชาและสถาบันกวดวิชาจึงมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ให้กับนักเรียน โดยการให้ความรู้และรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างจากชั้นเรียน พร้อมทั้งหลักสูตรที่จะทำให้นักเรียน นักศึกษาที่ได้เข้ามาเรียนรู้นั้นได้รับความรู้และความแตกต่างที่จะนำพาให้นักเรียนมีการพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว และหนึ่งบุคคลที่จะทำให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความรู้ก็คือติวเตอร์ในสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชานั้น ๆ ที่มีหน้าที่ทำการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในที่สุด